To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. (Jan 16,33)Nalezení pravého pokoje, opravdovou radost ze Vzkříšeného Krista 

a požehnané a hluboké prožití velikonočního Tridua a celé doby velikonoční

přejí 

Geršlovi

A přikládám foto z výrobního procesu:)