Milí čtenáři, drazí přátelé, 

letos jsme nestihli vyrobit žádná vlastnoruční přání, tak aspoň takto:

Kéž do temnot vašich osobních Velkých pátků zazáří světlo Kristova vzkříšení!

Požehnané Velikonoční svátky a celou dobu velikonoční přejí 

                       Z+O+M Geršlovi