‚Jeho rány vás uzdravily.‘ Vždyť jste ‚bloudili jako ovce‘, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. (1Pt 2,25)


 

Drazí čtenáři a přátelé, 

ráda bych vám všem touto cestou popřála požehnané prožití Svatého týdne a krásné Velikonoce naplněné radostí z Krista zmrtvýchvstalého. 

K přání připojuji rovnou celé ovčí stádo a několik fotek z výrobního procesu:

Kreativitě se meze nekladou

Výsledná plátna vysoké umělecké hodnoty

A zcela znavená slečna umělkyně :)

 

PS: Kdyby se někdo chtěl inspirovat, tak základem jsou barevné papíry a prstové barvy, v další fázi potom postačí nůžky, lepidlo, výkresy a barevné fixy.